کلینیک فیزیوتراپی قرار

پاسداران، خیابان پایدارفرد، نبش بوستان هفتم، بین بانک آینده و موسسه ملل(پلاک 146)، واحد 401، طبقه 4

درباره ما

از دیرباز همواره واژه فیزیوتراپی قرین با معنای کاهش درد بوده و تنها در صورت نیاز و با هدف رفع درد و بیماری به آن روی آورده ایم. اما در دنیای امروز شادی شما، آرامش شما، و کیفیت زندگی شما مهم است!

بنابراین امروزه آنچه اهمیت دارد شفابخشی ست، بدین معنا که بتوانیم محیطی را فراهم کنیم که نه تنها درد امروز شما کاهش یابد، بلکه با تدابیر درمانی که خواهیم اندیشید، کیفیت زندگی شما نیز بطور روزافزون افزایش یابد. و غافل نشویم که درمان درد امروز اگرچه که لازم است، اما کافی نیست،

ما به شما کمک خواهیم کرد که هر روز به میزان بیشتری به سمت حال بهتر پیش بروید؛ و یادی کنیم از تذكرة الأولياء که: گفتند، آداب سفر چگونه باید؟ گفت: آنکه مسافر را اندیشه از قدم درنگذرد و آنجا که دلش قرار گرفت، منزلش بود...
و اکنون سرمنزل سفر زندگی ما، شد قرار گرفتن و آرام یافتن شما. و سلام بر ترکیب علم و مهربانی، که در شفاگری همواره بهترین معجون بوده و هست..