کلینیک فیزیوتراپی قرار

پاسداران، بوستان هفتم، تقاطع پایدار فرد، پلاک 146، طبقه 4، واحد 401

تصاویر کلینیک فیزیوتراپی قرار

پذیرش کلینیک فیزیوتراپی قرار
اتاق ورزش کلینیک فیزیوتراپی قرار
سالن کلینیک فیزیوتراپی قرار
کابین الکتروتراپی کلینیک فیزیوتراپی قرار
دستگاه لیزرپرتوان کلینیک فیزیوتراپی قرار
مگنت کلینیک فیزیوتراپی قرار
دستگاه فیزیوتراپی کف لگن کلینیک قرار
استیمولاتور کلینیک فیزیوتراپی قرار