درمان نقرس با فیزیوتراپی

نقرس چیست؟ درمان نقرس با فیزیوتراپی و تغییر سبک زندگی موضوعی است که در این مقاله به آن میپردازیم. نقرس نوعی آرتریت التهابی است که در نتیجه اسید اوریک بیش از حد در خون ایجاد می شود. این درد اغلب به ...