کلینیک فیزیوتراپی قرار

پاسداران، خیابان پایدارفرد، نبش بوستان هفتم، بین بانک آینده و موسسه ملل(پلاک 146)، واحد 401، طبقه 4

TEAM

سعید صمدی

سعید صمدی

مدیریت کلینیک

دکتر مهسا زنگی

دکتر مهسا زنگی

مدیر داخلی کلینیک

خانم نیلوفر صمدآیی

خانم نیلوفر صمدآیی

فیزیوتراپیست

خانم مریم صلاتی

خانم مریم صلاتی

فیزیوتراپیست

سپیده ابراهیمی

سپیده ابراهیمی

مسئول پذیرش و حسابداری