تست های ویژه در اندام تحتانی بدن

اگر شما هم به درد لگن ، زانو یا مچ پا مبتلا هستید، می توانید به یک فیزیوتراپیست مراجعه کنید تا وی، یک معاینه ی کامل از شما به عمل آورد تا دلیل اصلی مشکل اندام تحتانی شما مشخص گردد و یک استراتژی درمانی...